Vệ Sinh Bệnh Viện

Vệ sinh sàn nhà

 • Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất đầy đủ theo quy định
 • Mang bảo hộ theo quy định.
 • Thu dọn nơi cần làm vệ sinh
 • Lau sạch từng vùng riêng biệt
 • Dùng giẻ sạch đúng tiêu chuẩn
 • Tốt nhất nên dùng mop lau chuyên biệt, mỗi lần chỉ lau trong diện tích  30-40  m2 hay thay ngay khi dơ, sau đó thay ngay mop mới, mop đã lau bỏ tập trung vào bao để đem giặt tập trung để sử dụng lại sau.
 • Lau với dung dịch khử khuẩn, sau đó lau khô lại bằng mop sạch
 • Khu vực lây nhiễm dùng dung dịch khử khuẩn với nồng độ cao hơn
 • Lau mặt sàn theo từng vùng riêng biệt cho tới khi sạch.
 • Thu dọn dụng cụ để nơi qui định.
 • Lau sàn nha, đánh cọ bồn rửa 2 lần / ngày và khi cần
 • Vệ sinh bề mặt các thiết bị , phương tiện 1 lần / ngày và khi cần.